Katastrofal kapitulation av kommunen!

Örebro fredag 10 februari 2023

Pressmeddelande

Politiker ska fokusera på människor, inte statistik!

I NA kunde vi den andra februari läsa om att försörjningsstödet har minskat.

Kräv inte skolan på fler neddragningar!

Örebro tisdag 17 januari 2023
Pressmeddelande

Åldersdiskriminering, en fråga som behöver tas på allvar

REPLIK

Är många nöjda med sina gruppboenden?

De flesta personer med funktionsnedsättning är nöjda med det stöd som socialtjänsten ger, men inte alla.

Daglig verksamhet – fungerar den för alla?

Idag finns det ett antal personer med högfungerande autism som inte deltar i den dagliga verksamhet som Örebro kommun

Stoppa våldet i hemmet

Vi hör gång på gång om våld i nära relation där barn och kvinnor blir misshandlade och i värsta fall mördade.