Restriktioner drabbar hårt

Personer med intellektuell funktionsnedsättning befinner sig i en utsatt position vid kriser, som en pandemi.

Nu förstärks utanförskapet

Det är viktigt att vi ser hela samhället.

RÄTT HJÄLPMEDEL GER INDIVIDEN MÖJLIGHETER TILL ATT LEVA ETT BÄTTRE LIV

För en stor grupp människor så är rätt hjälpmedel avgörande för möjligheten att leva ett så bra liv som är mö

Rapporter om avvikelser inom LSS

Hur påverkar besparingarna servicemottagarna inom Grupp- och serviceboendena?

UTRED VACCINATIONSKRAV FÖR ANSTÄLLDA INOM VÅRD OCH OMSORG

Äldreomsorgen har sedan Covid-19 spred sig i Sverige kämpat mot ett virus som inte bara påvisat stora brister

Vaccinationskrav för anställda inom vård och omsorg

Örebro fredag 17 september 2021

Pressmeddelande

Omsorgens svagaste länk

För Liberalerna är omsorgen, vården och respekten för våra äldre viktigt.