PRIORITERINGSLISTA INOM SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, DISKRIMINERING?

Region Örebro län har upprättat en prioriteringslista av resor inom den särskilda kollektivtrafiken eftersom de säger

Stärk kompetensen för de äldre

Äldre människor i Örebro och hela Sverige behöver rätt till trygg omsorg och medicinsk kompetens i alla delar av vård

Varför sätter inte Socialdemokraterna tryggheten för den äldre och servicemottagaren först?

Liberalerna menar att det är dags för Örebro kommun att införa krav på utdrag ur belastningsregistret.

Varför är Örebroares liv mindre värt?

De ledande i Region Örebro län har under ett antal år förhalat att ta beslut om att införa att fler kan hjälp

Heroisk insats som inte uppmärksammats!

Medarbetare inom vård och omsorg i Örebro, ni är värda så många fler ord och tack än det egentligen går att u

Örebro får en tryggare välfärd med en liberal budget

Örebro befinner sig i en ekonomisk svår situation och hur politiken hanterar den kommer avgöra vilken välfärd

FUNKTIONSNEDSATTA SKA FÅ CHANSEN ATT LEVA SOM ALLA ANDRA

Liberalerna har historiskt stridit för LSS därför att det är en av de största frihetsreformerna i svensk hist