Etniciteten är inte en del av valfriheten

Det är med stort obehag och djup sorg som vi nås av nyheten om att vissa vårdgivare i Stockholmsregionen till

Tuffa beslut handlar också om att våga ha en vision

Örebro Kommun står inför stora utmaningar, inte minst inom området social välfärd.

Äntligen utsövda föräldrar?

Nu ska föräldrar till funktionsnedsatta barn äntligen får känna sig utsövda och få utöva föräldraskap i stället för f

Frihet och kvalité bör vara i fokus för äldreomsorgen

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar när det kommer till kompetens och kvalité.

Våldsutsatta måste få trygghet

Varje dag nås vi av tragiska nyheter rörande våld i nära relation, men mörkertalet är stort.

Hur ser LSS kompetensen ut i våra boenden i Örebro kommun?

Socialstyrelsens nationella kartläggning av kompetensen hos personal som arbetar i LSS-bostäder, både bekräftar och f

Få med LSS-beslut i Örebro kommun har en Individuell plan, varför?

Individuell plan är en av de minst kända paragraferna i LSS-lagen men en av de viktigaste.