Är många nöjda med sina gruppboenden?

De flesta personer med funktionsnedsättning är nöjda med det stöd som socialtjänsten ger, men inte alla.

Daglig verksamhet – fungerar den för alla?

Idag finns det ett antal personer med högfungerande autism som inte deltar i den dagliga verksamhet som Örebro kommun

Stoppa våldet i hemmet

Vi hör gång på gång om våld i nära relation där barn och kvinnor blir misshandlade och i värsta fall mördade.

Liberalerna säger ja till Moderaterna och Vänsterpartiets resursförstärkning till sociala insatser

Örebro onsdag 15 juni 2022

Pressmeddelande

Lagen om stöd och service är livsviktig

I DN debatt den 6 januari 2022 skriver Funktionsrättsforskaren Barbro Lewin och Professor emeritus i statskuskap Leif

Stärk friheten, alla ska kunna resa

Örebro torsdag 26 maj 2022
Pressmeddelande