Fortsatta brister inom LSS

Att det fortfarande är stora brister i både vård och boende för personer med intellektuella funktionsnedsättn

Fem förslag till en bättre äldreomsorg

LIBERALERNA TAR TYDLIG LEDNING I NYTT FÖRSLAG FÖR DE ÄLDRE

För att stärka framtidens äldreom

Oppositionsledare Karolina Wallström (L): S misslyckade försök att lägga ned LOV ger örebroarna fortsatt valfrihet!

Idag beslutar programnämnd Social välfärd om ett nytt LOV, eller rättare sagt vilka nya villkor och krav som

Virus kan smitta färdtjänstresenärer

Det är upprörande att personer med funktionsnedsättning ska behöva känna rädsla för coronavirus när de daglig

Karolina Wallström (L): Örebro kommun måste akut gå emot IVOs beslut!

Örebro torsdag 2 april 2020

Pressmeddelande

Vi behöver bygga fler särskilda boenden!

Framtiden bär med sig en stor utmaning i och med en allt större och äldre befolkning.

Hjälp med inköp utan biståndsbeslut, Covid-19, Corona

Pressmeddelande 2020-03-23